Ekološki sistem klimatizacijeEHS Eco Heating System je najnoviji ekološki sistem za grejanje, hladjenje i zagrevanje potrošne vode.
Ovaj ekonomičan i ekološki sistem ne samo da smanjuje troškove korišcenja električne energije, on izlazi u susret različitim korisničkim potrebama tokom cele godine.
Spoljna jedinica EHS podržava dve funkcije rada odnosno dva načina razmene energije: vazduh-vazduh i vazduh-voda.
Na ovaj način se ostvaruje znatna ušteda u opremi i instalacijama jer umesto dva odvojena sistema od kojih je jedan za klimatizaciju, a drugi za grejanje Vi dobijate jedinstven sistem koji Vam služi i za hladjenje i za grejanje kako prostora tako i potrošne vode.

Sistem se sastoji od:

- spoljašnje jedinice
- hidro jedinice
- bojlera (opciono)
- unutrašnjih jedinica koje mogu biti zidne ( modeli VIVACE i NEO FORTE) i tanke kanalske.


Ekološki sistem klimatizacije
Ekološki sistem klimatizacijeEHS Mono koristi spoljašnju jedinicu koja ima toplovodne delove zato nije potreban prostor, niti proces instalacije za hidro jedinice i rashladne cevi. EHS Mono tip toplotne pumpe idealan je za povezivanje na postojeći sistem grejanja kao zamena za gasne, elektro i kotlove na čvrsto gorivo. Kompaktna spoljašnja jedinica še Vam uštedeti prostor i smanjiti troškove instalacije.

Ekološki sistem klimatizacije
Ekološki sistem klimatizacijeEHS Split je najnoviji dodatak ovoj liniji, da bi zadovoljio savremene potrebe. Ovaj vazduh-voda sistem grejanja je dizajniran i sačinjen specijalno za optimalno grejanje.

Ekološki sistem klimatizacije
Ekološki sistem klimatizacije
EHS TDM podržava i vazduh-vazduh i vazduh-voda grejanje (i hladjenje) koji postaju savršena opcija za regulaciju unutrašnje temperature tokom cele godine.

Ekološki sistem klimatizacije