Multi uredjaji - FLUX PRO klimatizacija
Multi uredjaji - FLUX PRO klimatizacija
Multi split sistemi se sastoje od jedne spoljašnje i više unutrašnjih jedinica, zavisno o Vašim potrebama i odabiru uredjaja.

Unutrašnje jedinice mogu biti različitih tipova ugradnje i medjusobno različitih kapaciteta što osigurava veliku fleksibilnost prilikom odabira. Sa svakom unutrašnjom jedinicom može se upravljati pojedinačno ili grupno.
SAMSUNG multi sistemi u svojoj ponudi imaju iskljucivo inverterske uredjaje. Sistem koristi ekološki freon R410a.
Velika dozvoljena udaljenost i visinska razlika izmedu spoljašnje i unutrašnje jedinice omogučava fleksibilnost prilikom biranja mesta za montažu spoljašnje jedinice (krov, zaklonjen deo fasade i sl.)
Multi uredjaji - FLUX PRO klimatizacija

Spoljašnje jedinice FJM

SAMSUNG multi sistemi u svojoj ponudi imaju iskljucivo inverterske uredjaje. Sistem koristi ekološki freon R410a.
Velika dozvoljena udaljenost i visinska razlika izmedu spoljašnje i unutrašnje jedinice omogučava fleksibilnost prilikom biranja mesta za montažu spoljašnje jedinice (krov, zaklonjen deo fasade i sl.)

Multi uredjaji - FLUX PRO klimatizacija

Unutrašnje jedinice

Kasetni klima uredjaji se dobro uklapaju u svaki prostor sa spuštenim plafonom. Jedinica ima tih rad, a dizajn plafonskog panela garantuje savršenu raspodelu temperature sa malim temeperaturnim razlikama. Na ovim jedinicama je moguć dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora. (Može se ubaciti 20 % svežeg vazduha od ukupne količine vazduha koju jedinica obradjuje).

Multi uredjaji - FLUX PRO klimatizacija