ZILMET proizvodi - FLUX PRO
Lemljeni izmenjivač toplote se sastoji od odredjenog broja profilisanih metalnih ploča, sa otvorima, kroz koje prolaze dva rashladna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote. Ovi izmenjivači rade na pritiscima do 45 bar-a.

ZILMET proizvodi - FLUX PRO
ZILMET proizvodi - FLUX PRO
Nova rashladna linija pločastih izmenjivača toplote je dizajnirana da se koristi kao isparivač i kondenzator sa različitim tipovima fluida za hladjenje , uključujuci tu i visokopritisni rashladni fluid R410a.

ZILMET proizvodi - FLUX PRO
ZILMET proizvodi - FLUX PRO
Zilmet izmenjivači toplote se sastoje od odredjenog broja profilisanih ploča sa otvorima, kroz koje prolaze dva radna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote.

ZILMET proizvodi - FLUX PRO