ZILMET

Zilmet proizvodi izmenjivače toplote koji mogu biti lemljeni, pločasti i toplotni izmenjivači za hladjenje...Lemljeni izmenjivači

Lemljeni izmenjivač toplote se sastoji od odredjenog broja profilisanih metalnih ploča, sa otvorima, kroz koje prolaze dva rashladna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote. Ovi izmenjivači rade na pritiscima do 45 bar-a.Pločasti izmenjivači

Zilmet izmenjivači toplote se sastoje od odredjenog broja profilisanih ploča sa otvorima, kroz koje prolaze dva radna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote.Toplotni izmenjivači za hlađenje

Nova rashladna linija pločastih izmenjivača toplote je dizajnirana da se koristi kao isparivač i kondenzator sa različitim tipovima fluida za hladjenje , uključujuci tu i visokopritisni rashladni fluid R410a.


Lemljeni izmenjivač toplote se sastoji od odredjenog broja profilisanih metalnih ploča, sa otvorima, kroz koje prolaze dva rashladna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote. Ovi izmenjivači rade na pritiscima do 45 bar-a.


Profilisane ploče su spojene lemljenjem, tako da je obezbedjena dobra zaptivenost i ne postoji mogučnost da dodje do mešanja radnih fluida.
Profilisanost ploča omogučava stvaranje turbulentnog strujanja koje potpomaže prenos toplote. Lemljeni izmenjivači toplote se koriste za:


* Sisteme grejanja bazena
* Solarne sisteme
* U kotlarnicama

Zilmet izmenjivači toplote se sastoje od odredjenog broja profilisanih ploča sa otvorima, kroz koje prolaze dva radna fluida izmedju kojih se vrši razmena toplote.
Profilisane ploce su postavljene izmedju prednje i zadnje završne ploče i stegnute su pomoču navojnih šipki. Izmedju profilisanih ploča nalaze se zaptivke koje služe da zadrže i usmere radni fluid izmedu unutrašnjih ploča. Standardno se ugraduju EPDM (etilen-propilen-terpolimer kaucuk) zaptivke cija je maksimalna radna temperatura 140stepeniC.
Na zahtev, za specijalne potrebe (kad se kao radni fluid koristi benzin i ulje) izmedju profilisanih ploča se stavlja nitril (NBR) zaptivka i tada im je maksimalna radna temperatura 110stepeniC.
Svi Zilmet izmenjivači toplote su fabrički testirani na pritisak 1.5 puta veči od radnog pritiska.

Pločasti izmenjivači imaju višestruku upotrebu:
* Za proizvodnju sanitarne tople vode;
* Za razdvajanje termickih kola;
* Za sisteme centralnog grejanja;
* Za ponovno iskorišcenje toplote iz industrijskih procesa;
* Za hladjenje ili grejanje prehrambenih supstanci (mleko, pivo, vino i sl.);
* Za hladenje industrijskih pogona;
* Za zagrevanje vode za kupanje - bazene, solarne sisteme.

Visoka efikasnost, dug život, male dimenzije, modularnost, lako održavanje i visoka pouzdanost su neke od najvažnijih prednosti ZILMET pločastih izmenjivača toplote.Specifikacija Zilmet pločastih izmenjvača toplote

PDF dokument

Nova rashladna linija pločastih izmenjivača toplote je dizajnirana da se koristi kao isparivač i kondenzator sa različitim tipovima fluida za hladjenje , uključujuci tu i visokopritisni rashladni fluid R410a.

Ovi izmenjivači toplote su posebno pogodni za uredjaje sa reverzibilnim ciklusom razmene toplote , za rekuperatore toplote, hladnjake ulja, ekonomajzere i sl.

Prednosti upotrebe ovih izmenjivača su sledece:

* visoki radni pritisci - ovo ih cini odličnim izborom za sve sisteme koji rade sa visokim radnim pritiscima uključujuči i kondenzacioni deo rashladnih sistema.
* kompaktnost - izmenjivači su malih dimenzija i samim tim imaju veliku prednost kad je u pitanju ugradnja u več postoječe mašinske sisteme.
* modularnost - ako je sistem u koji se ugradjuje izmenjivač modularan, postoji mogučnost lakog povezivanja u rednu ili paralelnu vezu.

Naši partneri

Izmedju ostalih svoje poverenje poklonili su nam:

Kontaktirajte nas...

Klima uredjaji SAMSUNG zauzimaju visoko mesto na listama želja kupaca zbog svog naprednog sistema klimatizovanja prostora i jedinstvenom sistemu za prečišćavanje vazduha i karakteristikama za uštedu energije, uz kompaktnu konstrukciju.
Za sve informacije možete nam se obratiti lično, na e-mail ili neki od telefona.