Završni radovi u građevinarstvu

Sa godinama iskustva kao i istraživajući potrebe tržišta završni radovi u građevinarstvu postaju jedna od delatnosti preduzeća Flux Pro d.o.o. Posebno smo specijalizovani na izvođenju radova na lokalima( fit-out). U oblasti izvođenja završnih radova u građevinarstvu posedujemo stručne i tehnološke kapacitete za najzahtevnije radove iz ove oblasti o čemu svedoče brojne reference

U saradnji sa našim partnerskim firmama možemo ponuditi izvođenje sledećih radova:

- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidrotehničke instalacije
- Elektro energetske instalacije
- Telekomunikacione i signalne instalacije
- Protiv požarne instalacije

Naši klijenti

Izmedju ostalih svoje poverenje poklonili su nam: