EHS Mono koristi spoljašnju jedinicu koja ima toplovodne delove. Stoga nije potreban prostor, niti proces instalacije za hidro jedinice i rashladne cevi.* A2W Grejanje prostora i sanitarna topla voda
* A2W Hladjenje prostora (inverzni krug grejanja)
* Hladjenje vode i dovod hladne vode (inverzni krug grejanja) kada je potrebno
* Sadrži spoaljašnju i cilindričnu jedinicu (Opc.)
* Kompatbilan sa 2 izvora hibridne energije (polje dovoda) : Solarna ploča/dodatni kotao
Karakteristike spoljašnjih jedinica

EHS - spoljašnje jedinice PDF dokument

Karakteristike cilindricnih jedinica

EHS - cilindrične jedinice PDF dokument

Karakteristike kontrolnog paketa

PDF dokumentNaši klijenti

Izmedju ostalih svoje poverenje poklonili su nam: