ERV system - rekuperator toplote je uredjaj kojim se postiže visoka ušteda usled ponovnog iskorišcenja do 50% toplote sadržane u otpadnom vazduhu, koja bi inače bila izgubljena. Ovo je omogučeno korišcenjem izmenjivača (vazduh-vazduh) velike površine. Ove jedinice se mogu kombinovati sa klasičnim sistemima za grejanje i hladjenje i mogu raditi tokom letnjeg i zimskog perioda. Vazduh se razvodi odgovarajucim vazdušnim kanalima do mesta ubacivanja/izvlačenja iz prostorije.

Karakteristike ERV sistem


KAKO RADI ?

Zima

ERV sistem prenosi toplotu sa otpadnog vazduha (vazduha koji se izvlaci iz prostorije) na svež vazduh (vazduh koji se ubacuje u prostoriju). Ovaj princip rada utice na smanjenje troškova pripreme (grejanja) svežeg vazduha.

Leto

Otpadni vazduh (vazduh koji se izvlači iz prostorije) hladi svež vazduh koji se ubacuje u prostoriju. Na ovaj način postižemo uštedu na pripremi (hladjenju) svežeg vazduha.

Karakteristike:
Rekuperator se jednostavno i lako prilagodjava sistemima kontrole i upravljanja i svojom visokom energetskom efikasnošcu obezbedjuje optimalan kvalitet vazduha unutar klimatizovanih prostorija. Rekuperator sadrži CO2 senzor koji obezbeduje svež i filtriran vazduh sa odgovarajucim nivoom vlažnosti uz uštedu energije kroz smanjenje troškova ventilacije Samsung-ov rekupertor je dostigao stepen iskorišcenja na izmenjivaču od 50% na hladjenju i čak 70% na grejanju
ERV apsorbuje buku iz spoljašnje sredine što omogucava tih i miran rad
Jednostavna instalacija - tanak dizajn omogučava jednostavnu instalaciju i na niskim plafonima
Filter visoke efikasnosti obezbedjuje kvalitetan vazduh unutar prostorija eliminišuci mikroskopske cestice

UŠTEDA ENERGIJE (Auto mode)
Operacija se automatski menja u zavisnosti od razlike izmedu spoljne i unutrašnje temperature.
Ekstremni klimatski uslovi (zima i leto)
Kada je velika temperaturna razlika i vlažnost izmedu spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha uredaj radi kao rekuperator.
Prelazni periodi (prolece i jesen)
Kada je temperaturna razlika i vlažnost izmedju spoljneg i unutrašnjeg vazduha mala uredjaj radi kao ventilator.

Karakteristike ERV modela

PDF dokument

Karakteristike ERV Plus modela

PDF dokumentNaši partneri

Izmedju ostalih svoje poverenje poklonili su nam:

Kontaktirajte nas...

Klima uredjaji SAMSUNG zauzimaju visoko mesto na listama želja kupaca zbog svog naprednog sistema klimatizovanja prostora i jedinstvenom sistemu za prečišćavanje vazduha i karakteristikama za uštedu energije, uz kompaktnu konstrukciju.
Za sve informacije možete nam se obratiti lično, na e-mail ili neki od telefona.